• Български
  • English


Проектантско бюро 044, разполага с екип от висококвалифицирани, опитни специалисти с доказан професионализъм. Ние проектираме жилищни сгради, административни и офис сгради, хотели, търговски обекти, спортни съоръжения, промишлени и складови халета. Работим в тясно сътрудничество с доказали се изпълнители на строителни обекти и консултантски фирми за строителен надзор.

Нашата философия

  • Архитектът има роля в обществото да преведе техническата, икономическата и естетическа теория в модел за живот на хората /гражданите/!
  • Архитектурата трябва да бъде чуствителна към пейзажа /градски, природен/, климата и културната идентичност / традиция/ на конкретното място!
  • Целта на архитектурното творчество е да покрие социалните очаквания /поръчка/ на обществото /клиента/ и да поражда емоционална изненада /най-добре положителна/!
  • Разбирам „устойчивото развитие”, като прилагане на принципа:” не прави нещо, без което може” !
  • Единство /хармония/ между функционалните и социални аспекти и значението на формата, пространството и материалите!

Логистичен център

Логистичен център - гр. Сливен

Проект за реконструкция на търговски център

Проект за реконструкция на търговски център - гр. Силистра

Автосалон и сервиз

Автосалон и сервиз - гр. Сливен