• Български
  • English

Жилищна сграда - гр. Сливен

Жилищна сграда - гр. Сливен

Офис сграда - гр. Царево

Реновиране на промишлена сграда - гр. Сливен

Промишлена сграда - гр. Сливен

Същински център на гр. Сливен - Устройствена концепция

Открит КОНКУРС за проект "ЗЕЛЕНИ, АКТИВНИ И ДОСТЪПНИ ПЕШЕХОДНИ ЗОНИ ГР.СЛИВЕН" - 2012 - ВТОРА НАГРАДА
Колектив: арх.Росица Златанова - Милкова, арх.Петър Чернинков, арх. Владимир Милков, арх. Галина Милкова, арх. Стойчо Добрев, арх. Владимир Маринов, ланд. арх. Диана Чолакова

Същински център на гр. Сливен - Устройствена концепция

Открит КОНКУРС за проект "ЗЕЛЕНИ, АКТИВНИ И ДОСТЪПНИ ПЕШЕХОДНИ ЗОНИ ГР.СЛИВЕН" - 2012 - ВТОРА НАГРАДА
Колектив: арх.Росица Златанова - Милкова, арх.Петър Чернинков, арх. Владимир Милков, арх. Галина Милкова, арх. Стойчо Добрев, арх. Владимир Маринов, ланд. арх. Диана Чолакова

Винарска изба "Вила Мелник"

Винарска изба "Вила Мелник"

Винарска изба "Вила Мелник"

Винарска изба "Вила Мелник"

Винарска изба "Вила Мелник"

Винарска изба "Вила Мелник"

Винарска изба "Вила Мелник"

Винарска изба "Калояново"

Винарска изба "Калояново"

Винарска изба "Калояново"

Винарска изба "Калояново"

Игрище за Скуош, Сливен

Физкултурен салон, Сливен

Физкултурен салон, Сливен

Фотоволтаичен парк "Черно Море"

Фотоволтаичен парк "Черно Море"

Фотоволтаичен парк "Черно Море"

Извънградска еднофамилна жилищна сграда по стандарта „пасивна къща”

Извънградска еднофамилна жилищна сграда по стандарта „пасивна къща”

Извънградска еднофамилна жилищна сграда по стандарта „пасивна къща”

Извънградска еднофамилна жилищна сграда по стандарта „пасивна къща”

Извънградска еднофамилна жилищна сграда по стандарта „пасивна къща”

Основна идея в „пасивната къща” е достигане на възможно най-нисък разход на енергия чрез: 1. Намаляване на топлозагубите през ограждащите елементи на сградата – южно изложение на жилищните помещения , компактна форма, двуетажен обем, фасадни отвори по-малко от 30% от повърхността, High Efficiency Insulation, High Window Efficiency. 2. Намаляване консумацията от системите, генериращи определен комфорт, чрез използване на Energy Efficient Appliances. 3. Комбиниране на конвенционалните източници /conventional fossil-fuel/ с възобновяеми енергийни източници/Reneweble Energi Source/

Извънградска еднофамилна жилищна сграда по стандарта „пасивна къща”

Отоплението на сградата и битовата топла вода се добиват от комбинирана система от кондензен газов котел с мощност 35 Kw, соларна инсталация с плоски селективни колектори, термопомпа и бойлер 350 l. Според конкретните условия, тази система може да се комбинира със сондаж и гео-термална помпа. За достигане на висока степен на енергийна ефеkтивност и дори независимост, в къщата са предвидени възможности за оборудване с автономна фотоволтаична система и ветрогенератор за домашно ползване. В къщата е предвидена и пречиствателна система за отпадни и дъждовни води, с резервоари / Master Suite Soaker Tubs/ за подземен монтаж /под гаража/ в която се добива поливна вода. В обособено помещение е оборудването на системите, достъпно през самастоя-телен вход за абонаментно обслужване и поддръжка.

Извънградска еднофамилна жилищна сграда по стандарта „пасивна къща” - интериор

Търговски център в гр. Сливен

Вилна сграда в гр. Сливен

Вилна сграда в гр. Сливен

Вилна сграда в гр. Сливен

Вилна сграда в гр. Сливен

Вилна сграда в гр. Сливен

Вилна сграда с покривна фотоволтаична инсталация гр. Сливен

Жилищна група "Тракия", гр. Сливен

Жилищна група "Тракия", гр. Сливен

Жилищна група - площад "В. Левски", гр. Сливен

Жилищна група - площад "В. Левски", гр. Сливен

Жилищна сграда - гр. Сливен

Жилищна сграда - гр. Сливен

Жилищна сграда - гр. Царево

Вилна сграда в Котелския балкан

Вилна сграда - гр. Сливен

Вилна сграда в местността "Хисарлъка" - гр. Сливен

Къща в с. Ичера

Опазване на архитектурно - историческото наследство

Ресторант "Еврика" - гр. Сливен

Опазване на архитектурно - историческото наследство

Ресторант "Еврика" - гр. Сливен

Опазване на архитектурно - историческото наследство

Жилищна сграда - гр. Сливен

Жилищна сграда - гр. Сливен

Жилищна сграда - гр. Сливен

Хотел "Rixus" - гр. Приморско

Хотел "Rixus" - гр. Приморско

Хотел "Rixus" - гр. Приморско

Хотел "Империал" - гр. Приморско

Хотел "Империал" - гр. Приморско

Хотел "Империал" - гр. Приморско

Хотел "Империал" - гр. Приморско

Хотел "Империал" - гр. Приморско

Хотел "Империал" - гр. Приморско

Офис сграда - гр. Сливен

Офис сграда - гр. Сливен

Офис сграда - гр. Сливен

Опазване на архитектурно - историческото наследство

Офис сграда - гр. Сливен

Опазване на архитектурно - историческото наследство

Офис сграда - гр. Сливен

Опазване на архитектурно - историческото наследство

Офис сграда - гр. Сливен

Опазване на архитектурно - историческото наследство

Офис сграда - гр. Сливен

Търговски център - гр. Сливен

Административна сграда на Горско стопанство - гр. Сливен

Студентски клуб - гр. Сливен

Проект за реконструкция на търговски и комуникационен център "Клуцохорски мост" - гр. Сливен

Бензиностанция "Мечта" - гр. Сливен

Бензиностанция "Мечта" - гр. Сливен

Автосервизен комплекс "Тех-ко" - гр. Сливен

Млекопреработващо предприятие "Тирбул" - гр. Сливен

Автосервизен комплекс "Кале" - гр. Сливен

Автосалон и сервиз - гр. Сливен

Автосалон и сервиз - гр. Сливен

Автосалон и сервиз - гр. Сливен

Автосалон и сервиз - гр. Сливен

Винарска изба в Ереван, република Армения

Винарска изба в Ереван, република Армения

Винарска изба "Домейн Менада" - гр. Стара Загора

Винарска изба "Домейн Менада" - гр. Стара Загора

Проект за винарска изба "Вила Мелник"

Проект за винарска изба "Вила Мелник"

Проект за винарска изба в местността "Кайлъка", Плевенско

Проект за винарска изба в местността "Кайлъка", Плевенско

Проект за винарска изба в местността "Кайлъка", Плевенско

Проект за винарска изба в местността "Кайлъка", Плевенско